Skip to main content

Ido-himno

 IDO-HIMNO

da Sten Liljedahl

Yen ni venas mikra Idistaro
kun ideo bel e praktikala,
por montrar ad obstinem homaro,
maxim bona verko mondlinguala.

Lernez Ido simpla e sparema
nam stranjera lingui desfacila
esas nur obstakli disipema,
qui impedas agi plu fertila.

Helpez do per honoroz kombato,
frati sur la tero sospiranta,
al felica e vinkoza fato,
quan meritas linguo uniganta!

Vivez Ido, nia grand idolo,
kom la vera linguo futurala!
Brilez stelo, nia kar simbolo,
klare tra la mondo unesala!

Fonto: Internacia Lernolibro por Esperantistoj, Heinz Jacob (1934), p. 32.

Comments

Popular posts from this blog

Malediki di Iob

Malediki di Iob A lua naskal dio. Perisez la dio, en qua me naskis,           e la nokto, qua dicis: «Infantulo esas konceptita»! Ta dio, lu chanjesez a tenebro,          Deo ne suciez lu en la cielo, e la lumo ne plus brilez sur olu!          Olun kaptez la tenebro e l'ombro dil morto; super lu rezidez densa nubi,          e lun terorigez nigra fenomeni. Ta nokto, olun raptez la tenebro;          ol desaparez ek la yaro; ol ne plus kontesez en la monati!          Sterila divenez ta nokto; la joyo forirez de olu!          Ti maledikez lu, qui maledikas la dii, (1) ti, qui savas iritar Leviathan! (2)          La steli di lua krepuskulo extingez; ol vane expektez ul lumo,          ed ol ne videz la palpebri dil auroro; nam ol ne klozis la sino, qua konceptis me,          nek deturnis la sufro de mea regardi! Pro quo me ne mortis en la ventro di mea matro?          pro quo me ne expiris ekirante lua sino? Pro quo me trovis gremio (3) por aceptar me,          e mami por alaktar me? Nun

Decembro

monato decembro sub zero ul nombro arivas tenebro dormema cerebro fatig omna membro me iras al chambro me lektas ul libro yen klozas palpebro me sonjas pri zebro kokumbro kom sabro