Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2023

Parko nacional

Hiere me promenis en nacional parko proxim mea urbo. Ultre kelka homi ed uceli — yen la sezono — me renkontris tri kolubri, un rano en la parko, e du cervi sur la voyo al parko. La vetero esis bonega, l’arbori es belega kun sua redeskinta folii, e la nacional parko es richa de monti e riveri. La temperaturo progresive koldeskas, ma ol es tote perfekta por marchar longe.