Unitazo

Unitazo: fixa recevuyo en qua homo povas urinifar o fekifar, tipale konsistanta en granda bolo konektita a sistemo por ek-flushar l'exkrementi ad-en kloako o septa foso.

l'intestino sequas fazo
unitazo, unitazo

a tu per rapida pazo
unitazo, unitazo

dum la lekto di ul frazo
unitazo, unitazo

yen la falo di extaso
unitazo, unitazo

forta «pluf» e grand emfazo
unitazo, unitazo

ula-foye, plena kazo
unitazo, unitazo

kompatindo, ica nazo
unitazo, unitazo

ma tempope venas blazo
unitazo, unitazo

por homaro, vivo-bazo
unitazo, unitazo

alejero, santa vazo
unitazo, unitazo

Dedikat a ti omna qui ne acesas unitazo lor oportuna instanto.

Comments

Popular posts from this blog

Malediki di Iob

Prece super le Acropole

Decembro