Arĥivoj

DE BEAUFRONT, Louis (Louis Chevreux). KOMPLETA GRAMATIKO DETALOZA. 1925. 234 paĝoj.

DE COCK, Camiel. LEXIKO DI NOVA VORTI. 1988. 20 paĝoj.

MADONNA, Tiberio. NOVA OFICALA VORTI. 2012. 2 paĝoj.

NEW, Boris & PALLIER, Christophe. LEXIQUE.

PERSIKO, Marcelo (Marcel Pesch). Dicionario de la 10.000 radiki. Editio princeps 1964. 631 paĝoj.

Comments